جزییات مجموعه داده

Caracterización morfológica en campo abierto de 77 accesiones de Vigna unguiculata en CATIE

2018.1

El CATIE posee importantes colecciones de recursos genéticos, las cuales se encuentran bajo un acuerdo con el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura. Una de estas colecciones es la colección de Vigna spp., la cual cuenta con 184 accesiones.

Este set de datos contiene datos tomados durante el período Agosto 2009 a Diciembre 2010. En total se caracterizaron 77 accesiones en campo abierto (CATIE, Turrialba, 610 msnm). La caracterización se realizó siguiendo la lista de descriptores definida por AVRDC.

محصول نام
Cowpea
تعداد افزونه
۷۷
تعداد ویژگی
۴۹
شروع ارزیابی
August 2009
پایان ارزیابی
December 2010

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


مدیر داده
William Solano CATIE
دیجیتالی کننده داده
Diego Salazar CATIE
جمع‌آوری کننده داده
Arnold Solano CATIE

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Datos de caracterización Vigna spp en CAMPO ABIERTO.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 218d4cc0-cebb-4cac-83a5-e3c15b1949bb.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
Turrialba 30501, Cartago, Costa Rica

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
17 December 2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۹ نوامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica
تاریخ ارزیابی
August 2009December 2010

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. 6016Vigna umbellata • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZKCA
۲. 7100Vigna unguiculata • 4-R-173 • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZT77
۳. 7101Vigna unguiculata • 10-R-58 • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZT88
۴. 7103Vigna unguiculata • 10-R-3 • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZTAA
۵. 7289Vigna unguiculata • Cowpea • گونه سنتی/رقم بومی • پاناما+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZW2X
۶. 12939Vigna unguiculata • T.V.M. - 580 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1T5J
۷. 12941Vigna unguiculata • T.V.M. - 565 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1T7M
۸. 12942Vigna unguiculata • T.V.M. - 1754-7 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1T8N
۹. 12943Vigna unguiculata • T.V.M. - 857 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1T9P
۱۰. 12945Vigna unguiculata • T.V.M. - 1583 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TBR
۱۱. 12946Vigna unguiculata • T.V.M. - 746 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TCS
۱۲. 12947Vigna unguiculata • T.V.M. - 726 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TDT
۱۳. 12948Vigna unguiculata • CLIMAX • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TEV
۱۴. 12950Vigna unguiculata • PROGRESO 66 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TGX
۱۵. 12952Vigna unguiculata • V - 54 CREAMA • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1THY
۱۶. 12953Vigna unguiculata • ARAUCA • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TJZ
۱۷. 12954Vigna unguiculata • VITA-1 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TK*
۱۸. 12956Vigna unguiculata • VITA -3 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TN$
۱۹. 12958Vigna unguiculata • T.V.M. - 851 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TQU
۲۰. 12960Vigna unguiculata • T.V.M. -8-1 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TS1
۲۱. 12962Vigna unguiculata • T.V.M. - 2580 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TV3
۲۲. 12963Vigna unguiculata • T.V.M. - 400 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TW4
۲۳. 12964Vigna unguiculata • T.V.M. - 347 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TX5
۲۴. 12965Vigna unguiculata • CENTA ROJO CLARO • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TY6
۲۵. 12966Vigna unguiculata • T.V.M. - 662 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1TZ7
۲۶. 12967Vigna unguiculata • T.V.M. - 1560 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V08
۲۷. 12968Vigna unguiculata • T.V.M. - 2688 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V19
۲۸. 12969Vigna unguiculata • T.V.M. - 1466 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V2A
۲۹. 12970Vigna unguiculata • T.V.M. - 2001 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V3B
۳۰. 12971Vigna unguiculata • T.V.M. - 410 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V4C
۳۱. 12972Vigna unguiculata • T.V.M. - 1404 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V5D
۳۲. 12973Vigna unguiculata • T.V.M. - 1592 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V6E
۳۳. 12974Vigna unguiculata • T.V.M. - 483-2 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V7F
۳۴. 12975Vigna unguiculata • T.V.M. - 1593 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V8G
۳۵. 12976Vigna unguiculata • T.V.M. - 1637 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1V9H
۳۶. 12977Vigna unguiculata • T.V.M. - 202 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1VAJ
۳۷. 12978Vigna unguiculata • T.V.M. - 2665 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1VBK
۳۸. 12979Vigna unguiculata • T.V.M. - 1258-1 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1VCM
۳۹. 14194Vigna unguiculata • C78-42 • گونه سنتی/رقم بومی • Curacao+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J2C96
۴۰. 20584Vigna unguiculata • TVU-1029 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J587S
۴۱. 20585Vigna unguiculata • TVU-801 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J588T
۴۲. 20586Vigna unguiculata • TVU-1896 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J589V
۴۳. 20587Vigna unguiculata • TVU-401 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J58AW
۴۴. 20589Vigna unguiculata • TVU114 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J58CY
۴۵. 20590Vigna unguiculata • TVU-1888 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J58DZ
۴۶. 20591Vigna unguiculata • TVU-346 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J58E*
۴۷. 20593Vigna unguiculata • TVU-984 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J58G$
۴۸. 20594Vigna unguiculata • TVU-551 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J58H=
۴۹. 20595Vigna unguiculata • TVU-238 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J58JU
۵۰. 20597Vigna unguiculata • TVU-1007 • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J58M1