جزییات مجموعه داده

Caracterización morfológica de 130 accesiones de Cucurbita spp. en CATIE (2008-2011)

2018.1

El siguiente set de datos contiene información de caracterización de 130 accesiones pertenecientes al género Cucurbita, correspondiente al 6% del total de accesiones conservadas en CATIE. La caracterización se realizó siguiendo la lista de descriptores definida por AVRDC.

El 80% de las accesiones caracterizadas pertenecen a la especie C. moschata, 9% a C. argyrosperma, 9% a C. fiscifolia, 1% a C. maxima y 1% a Cucurbita sp. Todas éstas accesiones fueron regeneradas y caracterizadas durante el período 2008-2011 en la finca de CATIE en Turrialba a 660 msnm a excepción de C. fiscifolia que requiere una mayor altitud (más de 1500 msnm) para desarrollarse apropiadamente, por lo tanto, su regeneración fue realizada en una finca en Santa Cruz de Turrialba a 1600 msnm. Para esta caracterización en algunas accesiones se generaron sufijos (A, B, C, D) que corresponden a distintas formas y colores de frutos dentro de cada una de ellas.

محصول نام
Squashes
تعداد افزونه
۱۳۰
تعداد ویژگی
۶۴
شروع ارزیابی
2008
پایان ارزیابی
March 2011

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


مدیر داده
William Solano CATIE
دیجیتالی کننده داده
Diego Salazar CATIE
جمع‌آوری کننده داده
Arnold Solano CATIE

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Datos de caracterización cucurbita 2008-2011 revisado (WS).xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 29202023-ca5c-40fa-80b0-7dc1fb6d221f.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
Turrialba 30501, Cartago, Costa Rica

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
9 April 2011
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۹ نوامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica
تاریخ ارزیابی
April 2008March 2011
مکان
Santa Cruz, Santa Cruz, Cartago, Costa Rica
تاریخ ارزیابی
20082010

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. 22135Cucurbita
CRI001 DOI: 10.18730/J5CGE
۲. 6302Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZPVA
۳. 6599Cucurbita ficifolia • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZRTU
۴. 6601Cucurbita ficifolia • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZRV0
۵. 6605Cucurbita ficifolia • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZRY3
۶. 6606Cucurbita ficifolia • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZRZ4
۷. 6613Cucurbita ficifolia • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZS5A
۸. 7213Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZVB6
۹. 7303Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • پاناما+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZW7$
۱۰. 7400Cucurbita argyrosperma • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZWD3
۱۱. 7401Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZWE4
۱۲. 7432Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZWH7
۱۳. 8025Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J02QM
۱۴. 8028Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J02TQ
۱۵. 8702Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0A4=
۱۶. 9087Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • السالوادور+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0CE=
۱۷. 9351Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0H3U
۱۸. 9379Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0H95
۱۹. 9420Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0HHD
۲۰. 9430Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0HVQ
۲۱. 10785Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • پاناما+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0V2P
۲۲. 10892Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0VZE
۲۳. 10918Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0WDW
۲۴. 10981Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0XBN
۲۵. 10982Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0XCP
۲۶. 11001Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0XTU
۲۷. 11032Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0Y9E
۲۸. 11039Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0YFM
۲۹. 11779Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J191S
۳۰. 11878Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1BHZ
۳۱. 11883Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1BM$
۳۲. 11885Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1BPU
۳۳. 11919Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1C09
۳۴. 12020Cucurbita argyrosperma • گونه سنتی/رقم بومی • نیکاراگوا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1CT=
۳۵. 12025Cucurbita sp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیکاراگوا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1CW0
۳۶. 12028Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • نیکاراگوا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1CZ3
۳۷. 12036Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • نیکاراگوا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1D48
۳۸. 12091Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1E0U
۳۹. 12129Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • هوندوراس+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1EHG
۴۰. 12377Cucurbita argyrosperma • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1H7W
۴۱. 12382Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1HC~
۴۲. 12468Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • پاناما+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1JX8
۴۳. 12481Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • پاناما+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1K5G
۴۴. 12491Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • پاناما+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1KFT
۴۵. 13466Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J208W
۴۶. 13467Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J209X
۴۷. 13478Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J20M3
۴۸. 13608Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J2488
۴۹. 13639Cucurbita moschata • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J253=
۵۰. 14825Cucurbita ficifolia • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J2GJ*