جزییات مجموعه داده

Characterization of maize accessions in Kibwezi (Kenya)

1.0

Characterization data of maize evaluated at KALRO Kibwezi research fields

تعداد افزونه
۲۱۳
تعداد ویژگی
۴
شروع ارزیابی
2006
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


دیجیتالی کننده داده
Simon N. Mariku Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO)
جمع‌آوری کننده داده
Joseph I. Kamau Genetic Resources Research Institute
جمع‌آوری کننده داده
Donald Lutari Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO)
جمع‌آوری کننده داده
Richard K. Wataaru Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO)
نگهدارنده داده
Ndungu Kimani Genetic Resources Research Institute
مدیر داده
Timon Moi Genetic Resources Research Institute

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


Kibwezi_Maize_2006

Kibwezi_maize_2006.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 5d22f897-b866-4da5-8f48-2b268780d24a.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
P.O. Box 781 - 00902 Kikuyu

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
20 June 1920
تاریخ ایجاد ابرداده
22 October 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
22 October 2018

مکان‌ها


مکان
KALRO Kibwezi research station, Makueni, Kenya
تاریخ ارزیابی
2006داده ارائه نشد

ویژگی‌های مشاهده شده


 • National accession number

  A unique number representing each germplasm.

 • Seedling vigor

  Visual measurement recorded three weeks after emergence of the seedling.

 • Plant height

  Mean height of 10 random plants, measured from the ground level to the tip of the head taken after flowering and before ripening.

 • Days to 50% flowering

  Number of days from planting to when 50% of the plants have extended silk.

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط