جزییات مجموعه داده

Characterization of groundnut accessions in Kakamega (Kenya)

1.0

Groundnut accessions were planted in Kakamega and assessed for their morphological diversity. The results obtained indicate that the accessions held at the genebank vary in terms of kernel characteristics, plant height and days to maturity.

محصول نام
Groundnut
تعداد افزونه
۲۰
تعداد ویژگی
۱۴
شروع ارزیابی
1999
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


دیجیتالی کننده داده
Simon N. Mariku Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO)
دیجیتالی کننده داده
Richard K. Wataaru Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO)
جمع‌آوری کننده داده
Donald Lutari Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO)
جمع‌آوری کننده داده
Joseph I. Kamau Genetic Resources Research Institute
نگهدارنده داده
Ndungu Kimani Genetic Resources Research Institute
مدیر داده
Timon Moi Genetic Resources Research Institute

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


Kakamega groundnuts 1999

Kakamega_Groundnut_1999.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 65c12a21-7fa4-481e-ae79-758426c4cae3.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
P.O. Box 781 - 00902 Kikuyu

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
17 August 1910
تاریخ ایجاد ابرداده
22 October 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
22 October 2018

مکان‌ها


مکان
Shitaho, Kakamega, Kenya
تاریخ ارزیابی
1999داده ارائه نشد

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط