جزییات مجموعه داده

Evaluation of rice accessions for bacterial leaf blight (BLB) during the main planting season 2015/2016

BLB - Main Season 2015/2016

This dataset contains information about rice accessions screened for resistance to bacterial leaf blight (BLB). These accessions are currently conserved at MARDI’s rice genebank. Plant breeders and scientists use the information contained in this dataset for identifying potential rice accessions to be included in their plant breeding programs. The evaluation was performed in the field during the main planting season 2015/2016.

محصول نام
Rice
تعداد افزونه
۵۰
تعداد ویژگی
۱
شروع ارزیابی
1 September 2015
پایان ارزیابی
31 March 2016

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


نگهدارنده داده
Mohd Shukri Mat Ali MARDI
مدیر داده
Site Noorzuraini Abd Rahman MARDI
جمع‌آوری کننده داده
Mohd Ramdzan Othman MARDI
جمع‌آوری کننده داده
Nur Idayu Abd. Rahim MARDI
دیجیتالی کننده داده
Muhammad Izzat Farid Musaddin MARDI
دیجیتالی کننده داده
Azuan Amron MARDI
دیجیتالی کننده داده
Muhammad Luqman Hakim Muhammad Fuad MARDI
جمع‌آوری کننده داده
Kogeethavani a/p Ramachandran MARDI

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


Evaluation BLB

BLB Dataset MS2015_2016 AR.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - e57158ec-584c-4e18-8f69-a727abb78545.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


شماره تلفن
+603-89536991
نشانی
MyGeneBank, Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
29 November 2017
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۳۱ اکتبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
Seberang Perai, Penang, Malaysia
تاریخ ارزیابی
1 September 201531 March 2016

ویژگی‌های مشاهده شده


  • Bacterial Leaf Blight

    The incidence is evaluated in the field by artificial inoculation of Xanthomonas oryzae bacteria suspension at 1 x 108 CFU/ml during booting stage (50-55 DAS) using clipping technique (Kauffman et al., 1973). Disease reaction was assessed based on percentage of leaf area diseased using a 0-9 scale as described by IRRI (2014; Standard Evaluation System for Rice, Fifth Edition).

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. MRGB00022Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲. MRGB00495Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳. MRGB00641Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴. MRGB00649Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۵. MRGB00791Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۶. MRGB00937Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۷. MRGB00950Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۸. MRGB00956Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۹. MRGB01088Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۰. MRGB01089Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۱. MRGB01891Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۲. MRGB01894Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۳. MRGB02309Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۴. MRGB02683Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۵. MRGB04251Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۶. MRGB04292Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۷. MRGB04352Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۸. MRGB04356Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۱۹. MRGB04534Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۰. MRGB04538Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۱. MRGB04549Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۲. MRGB05114Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۳. MRGB06123Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۴. MRGB06124Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۵. MRGB06265Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۶. MRGB06277Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۷. MRGB06318Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۸. MRGB06716Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۲۹. MRGB06728Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۰. MRGB06760Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۱. MRGB06764Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۲. MRGB06766Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۳. MRGB06778Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۴. MRGB06784Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۵. MRGB06806Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۶. MRGB06820Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۷. MRGB06821Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۸. MRGB06881Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۳۹. MRGB06886Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۰. MRGB06947Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۱. MRGB07378Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۲. MRGB07379Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۳. MRGB07381Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۴. MRGB07382Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۵. MRGB07383Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۶. MRGB07385Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۷. MRGB07386Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۸. MRGB07388Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۴۹. MRGB07390Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط
۵۰. MRGB07453Oryza
MYS005 DOI: نامرتبط