جزییات مجموعه داده

Caracterización morfológica de 24 accesiones de Crotalaria en CATIE

2018.1

El CATIE posee importantes colecciones de recursos genéticos, las cuales se encuentran bajo un acuerdo con el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura. Una de estas colecciones es la colección de Crotalaria, la cual cuenta con 32 accesiones.

Este set de datos contiene datos tomados durante el período Mayo 2008 a Junio 2010. En total se caracterizaron 24 accesiones en CATIE (Turrialba, 610 msnm). La caracterización se realizó siguiendo la lista de descriptores definida por AVRDC.

محصول نام
Forages
تعداد افزونه
۲۴
تعداد ویژگی
۴۲
شروع ارزیابی
May 2008
پایان ارزیابی
June 2010

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


مدیر داده
William Solano CATIE
دیجیتالی کننده داده
Diego Salazar CATIE
جمع‌آوری کننده داده
Guido Sanabria CATIE

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Datos de caracterización de Crotalaria.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - ee4c9192-eac3-4225-ad42-b7743d006908.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
Turrialba 30501, Cartago, Costa Rica

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
17 December 2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۳ نوامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica
تاریخ ارزیابی
May 2008June 2010

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. 7624Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZZ8M
۲. 10622Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0RMJ
۳. 11858Crotalaria sp. • Chipilín • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1AZD
۴. 14759Crotalaria longirostrata • گونه سنتی/رقم بومی • السالوادور+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J2F3P
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35AY
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35BZ
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35C*
۸. 15675Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35D~
۹. 15676Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35E$
۱۰. 15678Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35GU
۱۱. 15679Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35H0
۱۲. 15680Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35J1
۱۳. 15681Crotalaria sp. • وحشی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35K2
۱۴. 15682Crotalaria sp. • وحشی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35M3
۱۵. 15683Crotalaria sp. • وحشی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35N4
۱۶. 15684Crotalaria sp. • وحشی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35P5
۱۷. 15685Crotalaria sp. • وحشی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J35Q6
۱۸. 15986Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J3C4T
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J3C6W
۲۰. 15991Crotalaria sp. • وحشی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J3C9Z
۲۱. 16043Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J3DCX
۲۲. 16046Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J3DEZ
۲۳. 16392Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J3N3H
۲۴. 16394Crotalaria sp. • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J3N5K