جزییات فهرست شناساگر

CIAT descriptors for cassava

1.0
محصول
Cassava
ناشر
نامشخص
نسخه
1.0

Classify plant appearance

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
TTree
BBush

Measure vertical height from ground to first primary branch

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Observe a leaf from the middle of the plant

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Dark green
2Green-purple
3Light green
4Purple

Observe a leaf taken from a mid-height position

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Green with little red
3Green-yellow
4Purple
5Red
6Red with little green

Record the most frequent occurrence

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Cream
2Pink
3White
4Yellow

At least one flower per plant

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1Present

Observe central leaflet of a leaf taken from a mid-height position

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Elliptic-lanceolate
2Lanceolate
3Linear-hostatilobada
4Linear-pandurate
5Linear-pyramid
6Oblong-lanceolate
7Obovate-lanceolate
8Ovoid
9Pandurate
10Straight or linear

Observe a leaf taken from a mid-height position

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Three lobes
2Five lobes
3Seven lobes
4Nine lobes
5Eleven lobes