جزییات فهرست شناساگر

Descriptors for Setaria italica and S. pumila

1985
محصول
Foxtail millet
ناشر
IPGRI
نقل قول کتاب‌شناختی

International Plant Genetic Resources Instit., (IPGRI). (1985). Descriptors for Setaria italica and S. pumila. Rome: Bioversity.

نسخه
1985
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Erect
2Erect geniculate
3Decumbent
4Prostorate

Measured from the ground level to the tip of inflorescence. in the case of decumbent, or prostorate plants, length of flowering culm from the rooted base

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
Not pigmented Green
3
Pigmented
7
Deep purple

Number of tillers at the ground level or fom the basal nodes

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Number of culm branches on the main stem

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Yellow
3Pigmented
4Deep purple

Measured from ligule to the tip

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Measured at the widest point

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Essentially glabrous
5
Medium pubescent
9
Strongly pubescent

Measured from the internode to ligule

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Essentially glabrous
5
Medium pubescent
9
Strongly pubescent
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very slight
5
Medium
9
Extensive

Degree to which the plant is still green at time the primary inflorescence on each culm (tillers) reach maturity

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Actively growing
9
Dead

Measured from node to the base of inflorescence

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Measured from the exposed point of the peduncle from the leaf sheath up to the base of inflorescence

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد

Measured from the lowest branch to the tip of the last branch

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
Absent
3
Short
7
Long
9
Large and thick
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very short
3
Short but obvious
5
Medium
7
Long
9
Carrying a spikelet

Measured at the middle of inflorescence, At late dough stage

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Lobes are arranged on the primary axis from the loosely to the very compactly

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Loose
5
Medium
7
Compact
9
Spongy
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Loose
5
Medium
7
Compact
9
Spongy
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7

Legend:

1
Oblong
3
Ovate
5
Elliptic
7
Obvoate
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
N/ACoding table was not provided.
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Counted as days from sowing (or first day of rain after planting) to 50% of plants in flower

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
days

Percentage of plants mature at harvest

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

Percentage of inflorescence mature on racemes at full maturity

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

Percentage of spikelets remaining on racemes at full maturity

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
kg/ha
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
kg/ha

Overall agronomic eliteness of the accession

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very poor
3
Poor
5
Average
7
Good
9
Very good