جزییات فهرست شناساگر

NGBT descriptors for bread wheat

1.0

In NGBT we use IPBGR wheat descriptors published in 1985 (https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/72818) and UPOV descriptors from 2017. Individual descriptors are modified to better match our needs.

محصول
Wheat
ناشر
نامشخص
نسخه
1.0
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
2Colored
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Tappering
2Parallel sided
3Slightly clavate
4Strongly clavate
5Fusiform
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very Lax
3
Lax
5
Medium
7
Dense
9
Very dense
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very short
3
Short
5
Medium
7
Long
9
Very Long
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Both absent
2Scurs present
3Awns present
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very short
3
Short
5
Medium
7
Long
9
Very Long

The average number of spikelets per spike from five typical spikes selected from a growing accession

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Absent or very weak
3
Weak
5
Medium
7
Strong
9
Very Strong
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Absent or very weak
3
Weak
5
Medium
7
Strong
9
Very strong
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Absent or very small
3
Small
5
Medium
7
Large
9
Very large
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
straight
3
Slightly curved
5
Moderatly curved
7
Strongly curved
9
Geniculate
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very short
3
Short
5
Medium
7
Long
9
Very Long
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Strongly sloping
3
Slightly sloping
5
Horizontal
7
Slightly elevated
9
Strongly elevated
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Absent or very narrow
3
Narrow
5
Medium
7
Broad
9
Very broad
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Very small
3
Medium
5
Very large
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7

Legend:

0
Absent
3
Low
7
High
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
2Riddish
3Purple
4Bluish
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Small
5
Intermediate
7
Large
9
Very large

The average number of seeds from a spikelet – obtained from the central portion of the spike

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی