جزییات شناساگر

Kernel Length/Width Ratio

Length/Width ratio for brown (dehulled) rice

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
KERNELRAT

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
02045107-453f-4fcd-924f-9bd44e11485c
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 diciembre 2018