جزییات شناساگر

Endosperm

Type of endosperm

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
ENDOSPERM

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1COMMON (NON-WAXY)
2GLUTINOUS (WAXY)
3INDETERMINATE
9MIXTURE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
063ae0dc-2098-4b7c-80c2-9f764ad6227d
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸