جزییات شناساگر

Lodging

Estimated amount of plant lodging near maturity.

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
LODGING
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
0 - 10% LODGED
2
11 - 20% LODGED
3
21 - 30% LODGED
4
31 - 40% LODGED
5
41 - 50% LODGED
6
51 - 60% LODGED
7
61 - 70% LODGED
8
71 - 80% LODGED
9
81 - 100% LODGED

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
19f99bb0-7aae-4cd2-8ad2-acd95323f180
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸