جزییات شناساگر

Petiole Length

Recorded 10 weeks after planting; average length of three leaves at the fourth node of five healthy plants

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
5.91
مقدار بیشینه مجاز
11.61

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
233e1987-8af0-4958-a715-3b63205fc4fe
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019