جزییات شناساگر

Gelatinization Temperature

Gelatinization temperature

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
EVALUATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
GELATINTMP

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
HHIGH
HIHIGH OR INTERMEDIATE
IINTERMEDIATE
LLOW

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
2340a56f-ff3e-48b0-a99d-7c1bee7ad945
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸