جزییات شناساگر

Spikelet Fertility

Spikelet fertility

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
SPIKFERT

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1HIGHLY FERTILE (>90%)
3FERTILE (75-90%)
5PARTLY STERILE (50-74%)
7HIGHLY STERILE (<50% TO TRACE)
9COMPLETELY STERILE (0%)
MMIXTURE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
35bb5ed6-3b15-4f61-a161-f168dcd73a68
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸