جزییات شناساگر

Zinc Deficiency

Zinc deficiency

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
ZINCDEF
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
HIGHLY TOLERANT
3
TOLERANT
5
MODERATE
7
SUSCEPTIBLE
9
HIGHLY SUSCEPTIBLE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
37307317-e9e7-4dc8-b397-036e11d3b68c
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 December 2018