جزییات شناساگر

Salt Tolerance

Salt tolerance, using artificial saline soil

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
SALTOLEA
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
HIGHLY TOLERANT
3
TOLERANT
5
MODERATE
7
SUSCEPTIBLE
9
HIGHLY SUSCEPTIBLE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
3a6df82e-14e5-4164-8d85-7b16ecdca1c4
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 December 2018