جزییات شناساگر

Internode Length

Recorded 10 weeks after planting; average length of fourth internode of three longest stems of five healthy plants

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
0.68
مقدار بیشینه مجاز
2.07

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
3c125de6-dcd8-460c-b44a-367a7899e78b
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019