جزییات شناساگر

Sheath Blight

Reaction to Sheath Blight (incited by Rhizoctonia solani). coded

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
BIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
SHEATHC

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
40516248-0650-4195-b40a-ec0cceed80bd
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 Dezember 2018