جزییات شناساگر

Number of days from seeding to 50% heading

The days are counted from the date on which sowing on the wet seedbed was made to 50% panicle heading averaged from the whole plot

محصول
Rice
نسخه
1980
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
DATE
نام پایگاه داده
HDG

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
459a8fa2-0e69-40ad-b4a0-59de19b7feef
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸