جزییات شناساگر

Glume Color

Color of the Glume

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
GLMCOL

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1WHITE
2LIGHT BROWN
3SPECKLED BROWN
4BROWN
5RED
6VARIABLE PURPLE
7PURPLE
8STRAW
9GOLD AND GOLD FURROWS
10BROWN (TAWNY)
11BROWN SPOTS
12BROWN FURROWS
13REDDISH TO LIGHT PURPLE
14PURPLE SPOTS
15PURPLE FURROWS
16BLACK
17BLACK SPOTS
99MIXTURE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
4c259aa6-5cfe-499e-bbb1-3f3e148d52ea
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸