جزییات شناساگر

Wrinkles on the surface

محصول
Yam
نسخه
1997
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
مقدار کمینه مجاز
3
مقدار بیشینه مجاز
7

مقیاس


اعداد صحیح
3
4
5
6
7

Legend:

3
Few
7
Many

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
4e501f9c-3d0a-4868-8897-6543268c2602
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۶ دسامبر ۲۰۱۹