جزییات شناساگر

Terminal Leaflet Length

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
3.6
مقدار بیشینه مجاز
8.58

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
4fb92e0f-3b46-4fa4-8005-b3cf0dbb5679
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019