جزییات شناساگر

Lower glume: shoulder width

محصول
Wheat
نسخه
2017
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
LaT
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Absent or very narrow
3
Narrow
5
Medium
7
Broad
9
Very broad

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
504820d7-bada-4f96-b9c9-7a10bb49542d
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸