جزییات شناساگر

Culm Angle

Culm angle readings are based on plants grown in the entire plot. Time: after flowering

محصول
Rice
نسخه
1980
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
CUAN
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد اعشاری
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Erect
3
Intermediate
5
Open
7
Spreading
9
Procumbent

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
545c17a7-7b8b-46af-8f93-f0ac85f8e9e6
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸