جزییات شناساگر

Pigmentation on pod

Pattern of pigmentation on green pod

محصول
Cowpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
PIGPOD

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1None
2Pigmented tip
3Uniform pigment
4Splashes of Pigment
5Pigmented Sutures
6Pigmented valves - green sutures

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
5cdb6725-d180-4704-857c-1d71bd8293bb
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 December 2018