جزییات شناساگر

Susceptibility to cotton aphid (Aphis gossypii)

This descriptor has a scale to measure the susceptibility of eggplant accessions to cotton aphid (Aphis gossypii).

محصول
Eggplant
نسخه
1.0
دسته‌
EVALUATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
susc_aph_goss
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

2
Highly resistance
4
Moderately resistance
6
Low resistance
8
Susceptible

ابرداده‌های رکورد


UUID
5d64e28d-a02b-4689-aa18-e8f43ea194b1
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸