جزییات شناساگر

Basal Leaf Sheath Color

Color of the outer surface of the leaf sheath done by eye inspection. Time: early to late vegetative stage

محصول
Rice
نسخه
1980
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
LSCO

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1Green
2Purple lines
3Light purple
4Purple

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
5f3e3e30-b593-443b-a4e0-ac910f4fd807
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 říjen 2018