جزییات شناساگر

Number of seeds per pod

Average number of 10 pods recorded within two months after harvest

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
2

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
6044ac55-31f4-4b12-89f7-98928af4afd5
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019