جزییات شناساگر

Panicle Type

Panicle type classified according to their mode of branching, angle of primary branches, and spikelet density.

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
PANICLETYP

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
11- COMPACT
22- COMPACT
33- COMPACT
44- INTERMEDIATE
55- INTERMEDIATE
66-INTERMEDIATE
77- OPEN
88- OPEN
99- OPEN
10MIXTURE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
6f0cd1d4-ca3d-4a85-b8b7-921f93a8c71d
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸