جزییات شناساگر

Rice Tungro Virus

Resistance to rice tungro virus (coded)

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
BIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
TUNGROC
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
5
INTERMEDIATE
9
SUSCEPTIBLE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
78b32f18-7fd2-4c60-8574-372254e8458f
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸