جزییات شناساگر

Awns Distribution

The presence and distribution along the panicle

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
AWNPRE

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
0None
1Tip only
2Upper quarter only
3Upper Half only
4Upper three-quarter
5whole length

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
7bf573b0-8626-4cba-a6c4-fea30adb27f8
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 December 2018