جزییات شناساگر

Seed Width

Recorded within two months after harvest; average width of 10 seeds

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
0.63
مقدار بیشینه مجاز
1.07

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
7c4b1ada-7da9-463b-b8b2-47ac5dc4bf2c
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019