جزییات شناساگر

Pod constriction

Presence and type of pod constriction

محصول
Groundnut
نسخه
1990
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
PODCONST
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
None
3
Slight
5
Moderate
7
Deep
9
Very deep

ابرداده‌های رکورد


UUID
7c548634-0b67-4bfb-ad76-838513949379
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 October 2018