جزییات شناساگر

Days to 50% Flowering

Recorded when 50% of the plants have begun to flower

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
39
مقدار بیشینه مجاز
53

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
7d2bc847-c9c8-4043-a8a1-9bb7874c8b06
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019