جزییات شناساگر

Tendency of tuber to branch

محصول
Yam
نسخه
1997
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
مقدار کمینه مجاز
3
مقدار بیشینه مجاز
7

مقیاس


اعداد صحیح
3
4
5
6
7

Legend:

3
Slightly branched
5
Branched
7
Highly branched

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
8097b021-73f5-435a-9990-0dabae1c86fb
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۶ دسامبر ۲۰۱۹