جزییات شناساگر

Days to first flowering

Number of days from planting to the notice of first flowering

محصول
Cowpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
DAYTOFLWR

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
9b97bdbd-db40-4dbb-ac33-eda1eb186127
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸