جزییات شناساگر

Plant Height

Plant height measured from the soil surface to the tip of extended panicles.

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
EVALUATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
PLANTHT1

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
079 CENTIMETERS OR LESS
180 - 89 CENTIMETERS
290 - 99 CENTIMETERS
3100 - 109 CENTIMETERS
4110 - 119 CENTIMETERS
5120 - 129 CENTIMETERS
6130 - 139 CENTIMETERS
7140 - 149 CENTIMETERS
8150 - 159 CENTIMETERS
9160 CENTIMETERS OR MORE

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
9f33551e-e00a-48a2-bed7-21cbd57b8111
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸