جزییات شناساگر

Upward folding of leaf along main view

محصول
Yam
نسخه
1997
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
مقدار کمینه مجاز
3
مقدار بیشینه مجاز
7

مقیاس


اعداد صحیح
3
4
5
6
7

Legend:

3
Weak
7
Strong

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
a4d08888-fc39-46ff-8b42-403b45211c46
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۶ دسامبر ۲۰۱۹