جزییات شناساگر

Alkali Tolerance

Alkali tolerance

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
ALKITOLER
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
HIGHLY TOLERANT
3
TOLERANT
5
MODERATE
7
SUSCEPTIBLE
9
HIGHLY SUSCEPTIBLE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
a8453c23-9e47-4c65-8c75-053a129ff127
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸