جزییات شناساگر

Number of flower per peduncle

Average of the 10 peduncles

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
2

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
ac7daf80-a636-41e6-a7e0-d267c9ba2d93
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019