جزییات شناساگر

Skin colour at the head of the tuber

محصول
Yam
نسخه
1997
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1White
2Yellowish white or off-white
3Yellow
4Orange
5Light purple
6Purple
7Purple with white
8White with purple
9Outer purple / inner yellowish
99Other

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
af8c8d8a-6efe-4bf4-aea7-b0f3d482c118
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۶ دسامبر ۲۰۱۹