جزییات شناساگر

Susceptibility to grasshopper (Amrasca bigguttula)

This descriptor has a scale to measure the susceptibility of eggplant accessions to cotton aphid (Amrasca bigguttula).

محصول
Eggplant
نسخه
1.0
دسته‌
EVALUATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
susc_amr_bigg
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

2
Highly resistance
4
Moderately resistance
6
Low resistance
8
Susceptible

ابرداده‌های رکورد


UUID
b9183560-594c-4098-8500-653e965e0a11
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸