جزییات شناساگر

Peduncle Length

Recorded at the stage of open flower; average length of two peduncles of five healthy plants

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
0.39
مقدار بیشینه مجاز
0.65

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
c074a0d8-fe55-490a-81f5-604f26480d94
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019