جزییات شناساگر

Drought recovery

Rate of recovery after the 1st stress. Taken 1 or 2 days after rewatering.

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
DROUGHTREC
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
VERY FAST
3
FAST
5
INTERMEDIATE
7
SLOW
9
VERY SLOW

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
c1b903c8-6a2e-4c74-8385-c099555c8ef2
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸