جزییات شناساگر

Distance between lobes

محصول
Yam
نسخه
1997
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
No measurable distance
5
Intermediate
9
Very distance

ابرداده‌های رکورد


UUID
c38cb295-78ff-4204-8a8f-2c889e09a11a
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۶ دسامبر ۲۰۱۹