جزییات شناساگر

Drought - Vigor

Seedling vigor. Taken at 15 days after sowing in upland culture.

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
SEEDVIG
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
EXTRA VIGOROUS
3
VIGOROUS
5
NORMAL
7
WEAK
9
VERY WEAK

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
dcaecdb6-4b80-4f0c-801d-9751bbfc43a7
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸