جزییات شناساگر

Salt Tolerance

Germination and seedling growth in a saline solution. (live seedlings/GERMINATED) X (live + dead seedlings/germ).

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
SALTTOL

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
ddd4383b-168a-446b-adb4-91e6d575877c
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸