جزییات شناساگر

Leaf Angle

The angle of openness of the blade tip is measured against the culm on the leaf below the flag leaf. Time: prior to heading

محصول
Rice
نسخه
1980
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
LA
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد اعشاری
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Erect
3
Intermediate
5
Horizontal
7
Descending
9
Drooping

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
e869baea-a030-4e2c-ba55-caabceb181bf
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸