جزییات شناساگر

Pod Width

Recorded within two months after harvest; average width of 10 pods

محصول
Bambara groundnut
نسخه
2000
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
مقدار کمینه مجاز
0.84
مقدار بیشینه مجاز
1.36

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
ea47b34a-e2d8-4454-aa33-5743f9a6c823
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
16 December 2019